Slimworks

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bestellen

Bestel Herbalife producten na inloggen op de website slimworks.be. U ontvangt de factuur enkele ogenblikken nadat uw bestelling bevestigd is. Bij onmiddellijke betaling wordt uw bestelling vaak reeds binnen de 24 uur geleverd. De prijzen in onze webwinkel gelden voor bestellingen en leveringen in België en Nederland.

Zorg ervoor dat wij u telefonisch kunnen bereiken. Vul uw telefoonnummer in bij het aanmaken van een account.

Bedenktijd

Binnen de veertien werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de orderbevestiging, heeft de consument het recht om, zonder enige kosten, van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan schriftelijk per brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. De kennisgeving moet verstuurd worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn.

Betalen bij ontvangst van de factuur:

U ontvangt onmiddellijk een orderbevestiging/factuur. Gelieve het bedrag zo snel mogelijk te betalen op rekening: BE39 3200 3578 7919 van Slimworks België - Antwerpsesteenweg 248 - 2350 Vosselaar - Uw pakje vertrekt nadat uw betaling is verwerkt en wordt daarna meestal na 1 werkdag geleverd door Taxipost. Post- en verpakingskosten bedragen altijd 7 euro per packet, ongeacht hoe groot het packet ook is.

Betalen vanuit het Buitenland zonder bijkomende kosten

Betalen vanuit het buitenland is mogelijk zonder bijkomende kosten door gebruik te maken van onze BIC en IBAN codes.

Bic (swift): BBRUBEBB

Iban: BE39 3200 3578 7919

Zelf afhalen van uw bestelling:

Alle bestellingen kunnen na afspraak worden afgehaald in ons kantoor op volgend adres:

ANTWERPSESTEENWEG 248 - 2350 VOSSELAAR

Tel. 014-43 76 58 - GSM 0496 28 16 12 (bel altijd even voor je komt)

Af te halen producten zijn contant te betalen. Indien u reeds betaalde per overschrijving gelieve te wachten tot het bedrag op onze rekening staat. U ontvangt daarvan altijd een e-mail.

Indien gewenst komen wij bij u aan huis in volgende gemeenten

 • - Turnhout 
 • - Oud-Turnhout 
 • - Kasterlee
 • - Geel 
 • - Lichtaart 
 • - Gierle 
 • - Tielen 
 • - Beerse 
 • - Vosselaar 
 • - Merksplas 
 • - Rijkevorsel 
 • - Wortel 
 • - Hoogstraten 
 • - Minderhout
 • - Loenhout 
 • - Meer
 • - Meerle 
 • - Weelde 
 • - Ravels 
 • - Poppel 
 • - Retie
 • - Postel 
 • - Malle 
 • - Zoersel 
 • - Lille 
 • - Wechelderzande 
 • - Vlimmeren 
 • - Sint-Lenaeerts 
 • - Brecht 
 • - Geel 
 • - Herentals 
 • - Vorselaar 
 • - Lille 
 • - Grobbendonk 
 • - Bouwel 
 • - Olen 
 • - Baarle Hertog 
 • - Baarle Nassau

Terugbetalingsgarantie:

HERBALIFE BELGIE WAARBORG: Wanneer u niet tevreden bent over een product, heeft u recht op terugbetaling of ruil. Bezorg het betreffende product binnen de 30 dagen na de aankoop terug aan uw distributeur, in de originele verpakking samen met een ingevuld klanten teruggaveformulier.

Herbalife biedt u de keuze: ofwel het product ruilen voor een ander product, ofwel terugbetaling van de aankoopprijs. Deze garantie is niet van toepassing op producten aangekocht door Herbalife distributeurs noch op producten die werden beschadigd of verkeerdelijk werden gebruikt.

De verzendkosten en de verantwoordelijkheid om het product terug te bezorgen aan de distributeur zijn ten laste van de klant.

De producten + geschenken altijd samen met de originale vezendingsnota per post aangetekend en op eigen kosten en risico terugzenden in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking en na uitdrukkelijk akkoord met uw distributeur.

Bij gebeurlijke geschillen geldt de Belgische wet op de verkoop van bederfbare producten.

Alleen de rechtbank van Turnhout kan hierover uitspraak doen.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Hij is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten. Het is verboden delen van deze site te verveelvoudigen, anders dan door downloaden en bekijken op een enkele computer en/of het printen van een enkele copy, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de beheerders van Slimworks - Slimshape - Slimcare en Shapecare Belgie. Het is niet toegestaan deze site op enige andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van HERBALIFE International. Zonder schriftelijke toestemming van HERBALIFE International is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken of merknamen.

Disclaimer

Alle op www.sllworks.be voorkomende informatie, prijzen en tarieven zijn vermeld onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen gewijzigd worden. De klantengegevens worden in de database van de website opgeslagen maar worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

Alle teksten en documenten van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere publicatie of gebruik ervan is de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de beheerder vereist.

De beheerder onderhoudt de website maar geeft geen garantie op de mogelijke aanwezigheid van onvolmaaktheden of fouten. De website vrijwaart de gebruiker niet van schadelijke toepassingen of virussen. De gebruiker moet zelf maatregelen nemen om deze te voorkomen.

Slimworks behoudt zich het recht om voor de op deze website aangeboden informatie of zelfs de tekst van deze disclaimer ten allen tijde te wijzigen of aan te passen zonder hiervan aankondiging te doen. De gebruiker wordt aanbevolen de aangeboden informatie alsook de tekst van deze disclaimer regelmatig op wijzigingen te controleren.

De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, er zijn echter geen garanties met betrekking tot de juistheid, de aard of de inhoud van de informatie.

Slimworks is niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen door het gebruik van de verstrekte informatie.

De eventueel op deze site geplaatste gebruikerservaringen zijn uitsluitend persoonlijke meningen en bevindingen van inzenders. Er zijn geen garanties dat iedereen persoonlijk dezelfde resultaten boekt. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van recensies.

Wij achten ons niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden of gelinkt van of naar deze website.

Leveringen

Bestellingen kunnen worden afgehaald op het kantoor van Slimworks - Antwerpsesteenweg 248 - 2350 Vosselaar. Alle Herbalife voedingssupplementen zijn steeds in stock - indien nodig wordt uw bestelling verzonden per Taxi-post. Leveringen gebeuren meestal binnen de 24 uur nadat de batalingen zijn bijgeschreven op onze rekening.

Voor meer informatie klik hier: Neem contact

 

 


HomeHome

Winkelwagen  

Shopping Bag Leeg winkelmandje